Management DashboardWerking

In het dashboard kan je switchen tussen verschillende overzichten (voor bijv. BOG, bestaande bouw, nieuwbouw, taxaties etc) en hier inzicht krijgen in opbrengsten, doorlooptijd, aantal objecten onder optie of verkocht etc.

Alleen degenen met beheerrechten kunnen het dashboard benaderen.

∧ Terug naar boven