Release eind 2017/2018Handige notificaties / melding opties

Het is nu mogelijk om, naast de bestaande afspraak notificatie, zelf allerlei notificaties / meldingen via email of SMS te ontvangen of automatisch naar anderen te versturen! Bijvoorbeeld bij het verlopen van legitimatie, einddatum huurovereenkomst, verjaardag van een relatie en meer. Lees hier meer over de mogelijkheden.

∧ Terug naar boven

BOG: Nevenfuncties / mogelijke andere functies op Funda in Business 

Bij BOG is het mogelijk om met één publicatie meerdere functies mee te geven. Zo kan je bijvoorbeeld een bedrijfspand ook de functie kantoor en horeca meegeven. Binnenkort is ook Funda hierop aangepast en kan je het object onder al deze functies ook terugzien en opzoeken. Lees hier hoe je de verschillende functies van het object kan koppelen.

∧ Terug naar boven

Multiple zoeken in Collegiaal  Zoek in het collegiale aanbod (NVM) in één keer op verschillende variabelen tegelijk. Zo kan je nu meerdere opties binnen het object type (wonen), object soort (wonen) en type woonruimtes (wonen) en verschillende hoofdbestemmingen (BOG) tegelijk aanvinken. Zo kan je als voorbeeld nu in een overzicht bedrijfsruimte, kantoorruimte en winkelruimte in Amsterdam zoeken met een bepaald metrage.

∧ Terug naar boven

Bepaal de sortering van je dossieritems

Bepaal nu ook zelf hoe je de dossieritems gesorteerd wilt hebben: op laatste bewerkdatum of op aanmaakdatum. Er wordt onthouden wat je gekozen hebt en dit wordt toegepast op alle dossieritems.

∧ Terug naar boven

Uitbreiding publicatie mogelijkheid Ventu

  • Soort listing opgeven: Gratis, Basis of Plus
  • Stuur een pdf brochure mee
  • Stuur één of meerdere Youtube/Vimeo video’s mee (indien een link opgegeven is wordt deze automatisch meegenomen)
  • mogelijkheid om een persoon op te geven als koper/huurder (voorheen konden alleen bedrijven opgegeven worden).

∧ Terug naar boven

Uitbreiding publicatie mogelijkheid RealNext

  • Soort listing opgeven: Gratis, Basis of Plus  
  • Stuur één Youtube/Vimeo video mee (indien een link opgegeven is wordt deze automatisch meegenomen).

∧ Terug naar boven

Nieuwe versie Kadaster koppeling

We zijn overgegaan naar de nieuwste versie van KIK, de Kadaster koppeling.

∧ Terug naar boven

Koppeling met Mailchimp

Het is nu ook mogelijk om, rechtstreeks via de App Market, de koppeling met Mailchimp (mailingen) in te stellen. Activeer nu direct de koppeling in de App Market van je Yes-co systeem.Lees hier meer over de Mailchimpkoppeling.

∧ Terug naar boven

Koppeling met Marktplaats

We hebben met Marktplaats een rechtstreekse koppeling.En we vinden het fijn je deze GRATIS aan te kunnen bieden! Marktplaats heeft een bereik van 1.300.000 unieke bezoekers per dag.

∧ Terug naar boven

Koppeling met Huurwoningen.net

Eén van de grootste huurwoningen websites van Nederland. Hier kun je niet alleen je woningen naar toe publiceren, maar ook zoekers vinden die op zoek zijn naar een huurwoning of een gratis bedrijfsprofiel aanmaken.

∧ Terug naar boven

Nieuwe koopakte 2018

De nieuwe koopakte 2018 is per 12 januari 2018 toegevoegd aan het Yes-co systeem.

Vanaf 1 februari 2018 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe model koopovereenkomst wegens een kleine wijziging. De branchepartijen (NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis) hebben in het nieuwe 2018-model eenvoorbehoud opgenomen voor een bouwtechnische keuring (zie artikel 15 lid 1 onder c voor de eengezinswoning en artikel 18 lid 1 onder c voor het appartementsrecht).

De reden van deze wijziging in het model is dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) signalen heeft ontvangen dat consumenten in krappe woningmarktgebieden in toenemende mate afzien van het opnemen van een financieringsvoorbehoud dan wel van een bouwtechnische keuring. Het ministerie van BKZ vindt dit onwenselijk en heeft daarom de wens uitgesproken om een standaard voorbehoud voor een bouwtechnische keuring in de koopovereenkomst op te nemen. Het ministerie hoopt met het opnemen van een standaardclausule bouwtechnische keuring het belang van een dergelijke clausule te onderstrepen. Indien partijen geen gebruik wensen te maken van het financieringsvoorbehoud dan wel van een bouwtechnische keuring kan de tekst van het artikel worden doorgestreept.

∧ Terug naar boven