V2.14Takensets

Maak diverse takensets onder hetzelfde scenario (BOG verhuur, bestaande bouw verkoop, enzovoorts) aan. Zo kan je bijvoorbeeld een takenset onder bestaande bouw verkoop aanmaken voor ‘in verkoop name’ en ‘verkocht’ of voor bepaalde speciale objecten (bijv. afkomstig van een samenwerkingsverband) naast de set voor ‘normale’ verkoop. Je kan dit voor jullie eigen kantoor naar wens inrichten.

De verschillende takensets kan je direct bij de aanmaak van een object inladen.

Aanmaak takensets
2014-08-29_11-59-06In de setup heb je onder Applicatiebeheer (te zien als je beheerrechten hebt) een kopje taken met hieronder Sets en Management.

 

 

 

 

 

 

Onder sets heb je de mogelijkheid een takenset toe te voegen onder een bepaald scenario. Selecteer hiervoor het juiste scenario en geef de set een naam. Geef gelijk aan of je wilt dat deze set taken standaard aangevinkt moet zijn bij de aanmaak van een object of project.

takenset aanmaken

Met taken onder set toevoegen.kan je taken onder de set toevoegen. Je kan de taken wijzigingen door ze via Management te benaderen.

Takensets inladen direct bij de aanmaak van een object

Direct bij de aanmaak van een nieuw object kan je nu de takenset of takensets laten inladen. Als je in de set up aangegeven hebt dat een takenset standaard is, staat deze al voor je geselecteerd. Dit kan je wijzigen naar een andere set taken.

takenset toevoegen bij nieuw object

 

Takensets inladen bij bestaand object

Je kan ook bij een al aangemaakt object gemakkelijk een takenset inladen. Dit doe je door bij het object, in de container Taken, te klikken op het grijze radertje grijsradertje.  Wil je een enkele taak aan de set toevoegen bij het object dan kan dit via taaktoevoegenicoon gedaan worden.

 

∧ Terug naar boven

Een object in één keer publiceren naar diverse kanalen

Dat is gemakkelijk! Publiceer je object vanuit het Marketing Dashboard in één keer naar alle gewenste kanalen.

in1xpubliceren

 

Indien het object nog niet helemaal geschikt voor publicatie wordt dit duidelijk gemaakt door een rood kruis voor het betreffende kanaal.

in1xpublicerenmet foutmelding

Door op de naam van het kanaal te klikken zie je wat er nog aangepast moet worden..

foutmelding

Als het object geen foutmeldingen meer geeft kan je per kanaal de verschillende opties inregelen zoals bijv. foto’s wel/niet meesturen of een medeaanmelder koppelen. opties binnen kanaal

∧ Terug naar boven

Exporttemplates samenstellen

Je kan nu zelf exporttemplates van gegevens vanuit projecten, relaties of zoekprofielen samenstellen.
Door uit een lijst met beschikbare variabelen te kiezen kan je precies zelf aangeven welke gegevens je naar een spreadsheetprogramma wilt exporteren. Ook kan je aangeven vanuit welke overzichten je dit wilt kunnen doen.

Hoe werkt het?

1. Welke gegevens?
Bedenk van tevoren welke export je wilt maken en welke velden je hiervoor nodig hebt. Stel dat we een lijst willen maken van bestaande bouw verkoop objecten met hierbij de gegevens van de verkoper(s). Bedenk welke gegevens je van het pand in de lijst wilt hebben en welke gegevens van de verkoper(s) je wilt zien. Het makkelijkst is om de lijst al voor je te zien in bijv. excel en de variabelen, wat de kopjes van de kolommen worden, op te schrijven. Kijk direct onder welk tabblad en in welke container deze in het Yes-co systeem staan (en noteer dit). Op deze manier is het gemakkelijker om straks de variabelen terug te vinden.

2. Naar de setup
Ga naar de Setup, Templates en kies hierbinnen voor Export. Je moet hiervoor wel over beheerrechten beschikken.

3. Kies welke soort export je aan wilt maken
Je hebt de keuze een export template aan te maken voor een project, voor relaties of voor zoekprofielen.

Keuze soort export template

Omdat we in dit voorbeeld een export van de objecten met hun verkopers willen maken nemen we als uitgangspunt de objecten. We maken dus een exporttemplate vanuit een object aan. Kies daarom voor ‘genereren project’.

Je krijgt nu het volgende beeld te zien:
export maken eerste beeld genereren project
Je kan de template een passende naam geven en bepalen vanuit welke overzichten je de export wilt kunnen benaderen.

4. Kies je variabelen
Vervolgens zie je de namen van diverse tabbladen of containers in Yes-co. Deze kopjes kan je openklikken zodat je toegang krijgt tot alle gegevens hieronder. In ons voorbeeld willen we een lijst maken van bijv. de volgende gegevens:
– adres object
– type
– verkoopprijs object
– naam makelaar
– naam verkoper1
– adres verkoper1
– telefoonnummer verkoper1
etc.

Om het adres van het object te krijgen klik je op het kopje Algemeen. Deze opent zich en laat hieronder een aantal velden zien:
export maken variabele slepen

Sleep de gewenste variabele naar de rechterkant van het scherm. Let er op dat je de gesleepte variabele pas loslaat als het vlak aan de rechterkant van kleur veranderd.
Variabelen die naar de rechterkant gesleept zijn kan je hier weer verwijderen door ze terug naar de linkerkant te slepen.

De tekst van de variabele wordt in je lijst ook de naam van het kopje boven de kolom. Als je de variabele naar de rechterkant gesleept hebt kan je deze naam eventueel wijzigingen (bijv. wat korter maken).

Door opnieuw op de naam van het tabblad of container te klikken (in dit geval Algemeen) sluit deze zich weer en heb je weer het totaaloverzicht. Je kan vervolgens weer een andere set openen.

Op deze manier selecteer je alle gewenste variabelen.
Sla de zojuist door jou gemaakte export op en je kan aan de slag!

Een bestaande exporttemplate wijzigen

geavanceerd wijzigen export
Een bestaande export kan je wijzigen door in het overzicht te klikken op ‘bewerken’of ‘geavanceerd wijzigen’.

Bij ‘bewerken’kan je de titel, de overzichten waar vanuit je de export kan benaderen, wijzigen en je kan hier een export template (een textbestand) uploaden als je deze hebt. Ook is het mogelijk hier de export te downloaden.

Bij ‘geavanceerd wijzigen’ kom je weer terecht in dezelfde omgeving als waar je een nieuwe export kan aanmaken. Aan de rechterkant van het scherm zie je de variabelen staan die al in de export aanwezig zijn. Je kan hier nu nieuwe variabelen aan toevoegen of je kan er variabelen uit verwijderen. Dit doe je door de variabelen naar de linkerkant te verplaatsen (hiervoor moet je wel op de naam van het tabblad of container geklikt hebben zodat de onderliggende variabelen zichtbaar zijn.)

∧ Terug naar boven

In één keer meerdere relaties of objecten archiveren

Niet langer meer één voor één oude relaties of objecten archiveren. Het is nu mogelijk meerdere relaties of objecten te selecteren en deze in één keer te archiveren. Dat levert je veel tijdsbesparing op.

objecten archiveren

Als een object nog een actief marketingkanaal heeft kan deze niet gearchiveerd worden. Je krijgt in dit geval een melding dat het object overgeslagen is.

overgeslagen bij archiveren

Bij relaties kan je ook op deze manier de gewenste selecteren in één keer archiveren.

 

 

∧ Terug naar boven

Nieuwe overzichten

We hebben nieuwe overzichtsmogelijkheden voor objecten toegevoegd. Zo kan je nu een overzicht krijgen van alle objecten met een open huis (open huis datum), van alle nieuwe objecten (aanmaakdatum) en van alle verkochte objecten (transactiedatum).

voorbeeld nieuw overzicht open huis

De nieuwe overzichten zijn te benaderen vanuit het tabblad Projecten of vanuit het tabblad Overzichten.

nieuwe overzichten vanuit tabblad overzichten

nieuwe overzichten projecten 

∧ Terug naar boven